Bezpieczeństwo Portów Lotniczych i Morskich 2023

Koszt udziału w konferencji

Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, opłaty konferencyjne przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych. Obsługa finansowa konferencji realizowana będzie przez Kwesturę LAW.

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, kawę, obiad, uroczystą kolację oraz certyfikat uczestnictwa.
Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi mają możliwość opublikowania artykułu naukowego /po wcześniejszym zaakceptowaniu przez komisję/ - nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja w systemie elektronicznym oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 450zł.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

SWIFT: BPKOPLPW
PL12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł konferencji.
"Imię Nazwisko lsmn 2024"

 

Rejestracja uczestników odbywać się będzie do dnia 19 kwietnia 2024 roku poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Konferencji 

Tekst streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku (poprzez formularz rejestracyjny).

Tekst referatu w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej prosimy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.