Bezpieczeństwo Portów Lotniczych i Morskich 2023

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Lotnicze Sympozjum Młodych Naukowców 2024”  pod patronatem Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztofa CURA organizowana przez Instytut Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej.  Konferencja poświęcona jest przedstawieniu wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów w zakresie dyscyplin naukowych obejmujących inżynierię lądową i transport, automatykę, elektronikę, elektrotechnikę i technologie kosmiczne, inżynierię mechaniczną, inżynierię bezpieczeństwa, nauki o Ziemi i środowisku oraz nauki o bezpieczeństwie.

CELE KONFERENCJI

 • przedstawienie wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów – młodych naukowców
 • stworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych
 • integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń
 • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Ponadto, młodzi naukowcy mają szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń w ramach prezentacji swoich wyników badań. W  przyjemnej atmosferze odbywają się dyskusje i wymiana wiedzy, co  jest niezwykle ważne w rozwoju naukowym.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji są interdyscyplinarne i dotyczą przede wszystkim następujących dziedzin:

Panel I: tematyka dotycząca dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport, automatyka elektronika elektrotechnika i technologie kos, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna.

Panel II: tematyka dotycząca dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki o Ziemi i środowisku.

Informacje organizacyjne:

 1. Organizatorem konferencji „LOTNICZE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 2024” jest Komitet Organizacyjny Konferencji.
 2. Konferencja będzie prowadzona w formie stacjonarnej.
 3. Skład komitetu organizacyjnego tworzą pracownicy oraz doktoranci LAW.
 4. Uczestnikami konferencji mogą być studenci i doktoranci.
 5. W konferencji mogą brać udział również przedstawiciele firm z ofertą pracy, praktyk i staży dla studentów i doktorantów.
 6. Podczas konferencji organizowany jest oddzielnie konkurs na najlepszy referat i najlepszy plakat zaprezentowany przez studentów i doktorantów.
 7. Celem konkursu jest zaaktywizowanie studentów i doktorantów do pracy naukowej oraz umożliwienie im zaprezentowania swoich osiągnieć naukowych.
 8. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konferencji.
 9. Sposób organizacji Konkursu będzie uchwalony oddzielnym Regulaminem.

Bądź częścią naszego sympozjum, dziel się wiedzą i inspiruj przyszłość nauki!

 

REJESTRACJA

PATRONAT

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 TVPLublin  amu  KurierLubelski
 PolskieRadioLublin  FA  TVPLublin