Bezpieczeństwo Portów Lotniczych i Morskich 2023

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Lotnicze Sympozjum Młodych Naukowców 2024”  pod patronatem Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztofa CURA organizowana przez Instytut Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej. 

Konferencja poświęcona jest przedstawieniu wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów w zakresie dyscyplin naukowych obejmujących inżynierię lądową i transport, automatykę, elektronikę, elektrotechnikę i technologie kosmiczne, inżynierię mechaniczną, inżynierię bezpieczeństwa, nauki o Ziemi i środowisku oraz nauki o bezpieczeństwie.

 

Jest to szczególne wydarzenie, bowiem wpisuje się ono w obchody
100-lecia dęblińskiej "Szkoły Orląt"

 

CELE KONFERENCJI

 • przedstawienie wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów – młodych naukowców
 • stworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych
 • integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń
 • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Ponadto, młodzi naukowcy mają szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń w ramach prezentacji swoich wyników badań. W  przyjemnej atmosferze odbywają się dyskusje i wymiana wiedzy, co  jest niezwykle ważne w rozwoju naukowym.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji są interdyscyplinarne i dotyczą przede wszystkim następujących dziedzin:

Panel I: tematyka dotycząca dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport, automatyka elektronika elektrotechnika i technologie kos, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna.

Panel II: tematyka dotycząca dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki o Ziemi i środowisku.

Informacje organizacyjne:

 1. Organizatorem konferencji „LOTNICZE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 2024” jest Komitet Organizacyjny Konferencji.
 2. Konferencja będzie prowadzona w formie stacjonarnej.
 3. Skład komitetu organizacyjnego tworzą pracownicy oraz doktoranci LAW.
 4. Uczestnikami konferencji mogą być studenci i doktoranci.
 5. W konferencji mogą brać udział również przedstawiciele firm z ofertą pracy, praktyk i staży dla studentów i doktorantów.
 6. Podczas konferencji organizowany jest oddzielnie konkurs na najlepszy referat i najlepszy plakat zaprezentowany przez studentów i doktorantów.
 7. Celem konkursu jest zaaktywizowanie studentów i doktorantów do pracy naukowej oraz umożliwienie im zaprezentowania swoich osiągnieć naukowych.
 8. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konferencji.

Bądź częścią naszego sympozjum, dziel się wiedzą i inspiruj przyszłość nauki!

 

REJESTRACJA

SPONSOR KONFERENCJI

pzl swidnik