Bezpieczeństwo Portów Lotniczych i Morskich 2023

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Lotnicze Sympozjum Młodych Naukowców 2024”  pod patronatem Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztofa CURA organizowana przez Instytut Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej. 

Konferencja poświęcona jest przedstawieniu wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów w zakresie dyscyplin naukowych obejmujących inżynierię lądową i transport, automatykę, elektronikę, elektrotechnikę i technologie kosmiczne, inżynierię mechaniczną, inżynierię bezpieczeństwa, nauki o Ziemi i środowisku oraz nauki o bezpieczeństwie.

 

Jest to szczególne wydarzenie, bowiem wpisuje się ono w obchody
100-lecia dęblińskiej "Szkoły Orląt"

 

CELE KONFERENCJI

 • przedstawienie wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów – młodych naukowców
 • stworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych
 • integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń
 • nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Ponadto, młodzi naukowcy mają szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń w ramach prezentacji swoich wyników badań. W  przyjemnej atmosferze odbywają się dyskusje i wymiana wiedzy, co  jest niezwykle ważne w rozwoju naukowym.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji są interdyscyplinarne i dotyczą przede wszystkim następujących dziedzin:

Panel I: tematyka dotycząca dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport, automatyka elektronika elektrotechnika i technologie kos, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna.

Panel II: tematyka dotycząca dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki o Ziemi i środowisku.

Informacje organizacyjne:

 1. Organizatorem konferencji „LOTNICZE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 2024” jest Komitet Organizacyjny Konferencji.
 2. Konferencja będzie prowadzona w formie stacjonarnej.
 3. Skład komitetu organizacyjnego tworzą pracownicy oraz doktoranci LAW.
 4. Uczestnikami konferencji mogą być studenci i doktoranci.
 5. W konferencji mogą brać udział również przedstawiciele firm z ofertą pracy, praktyk i staży dla studentów i doktorantów.
 6. Celem konkursu jest zaaktywizowanie studentów i doktorantów do pracy naukowej oraz umożliwienie im zaprezentowania swoich osiągnieć naukowych.
 7. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konferencji.

 

Organizatorzy Konfernecji  przygotowali konkurs na najlepszy refarat

Dla uczestnika, którego referat okaże się najlepszy, spółka PIT-RADWAR przygotowała specjalną nagrodę finansową w wysokości 5000 zł.

Regulamin konkursu

 

Bądź częścią naszego sympozjum, dziel się wiedzą i inspiruj przyszłość nauki!

 

REJESTRACJA

SPONSOR KONFERENCJI

pzl swidnik Pit Radwar