Bezpieczeństwo Portów Lotniczych i Morskich 2023

Ważne terminy:

29.03.2024 r. – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i opłat konferencyjnych

12.04.2024 r. – ostateczny termin nadsyłania abstraktów

26.04.2024 r. – ostateczny termin nadsyłania pełnych artykułów

 

Ramowy program konferencji

Dzień I

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 Sesja I

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.30 Sesja II

13.30 – 15.30 Obiad

15.30 – 17.00 Zwiedzanie muzeum SP

19.00 – 22.00 Uroczysta kolacja

Dzień II

08.30 – 10.00 Sesja III

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 12.00 Sesja plakatowa

12.00 – 13.00 Zakończenie Konferencji

13.00 – 14.00 Obiad

Program ramowy konferencji może ulec zmianie.